روش اول؛ استفاده از Control Panel :

۱- کنترل پنل را باز کنید.

برای باز کردن Control Panel میتوانید منوی استارت را باز کنید و عبارت control را بنویسید و سپس کلید اینتر را بزنید.

۲- روی Network and Internet کلیک کنید.

۳- روی Network and Sharing Center کلیک کنید.

۴- روی Change adapter settings کلیک کنید.

۵- روی کانکشنی که به اتنترنت منصل است راست کلیک کنید و Properties را بزنید.

۶- در صفحه باز شده Internet Protocol Version 4 TCP/IPv4 رانتخاب کنید و روی Properties کلیک کنید.

۷- گزینه Use the following DNS server addresses را انتخاب کنید.

۸- مقادیر alternate DNS addresses و preferred DNS addresses را وارد کنید.