آموزش نصب آنتی ویروس KasperSky

قبل از نصب آنتی ویروس KasperSKy توجه داشته باشید که هیچ آنتی ویروس دیگری حتی نسخه های دیگر آنتی ویروس KasperSky در سیستم شما وجود نداشته باشد.

1 – فایل نصبی آنتی ویروس را باز کنید و بر روی گزینه Continue کلیک کنید.

2 – برای پذیرش شرایط نصب و ادامه یافتن نصب برنامه دو گزینه مشخص شده را انتخاب کنید و بر روی Accept کلیک کنید.

3 – با انتخاب گزینه Confirm موافقت خود را با شرایط نصب و استفاده از نرم افزار اعلام کنید.

4 – با کلیک بر روی Instal نصب آنتی ویروس را آغاز کنید.

5 – چند دقیقه زمان نیاز است نا آنتی ویروس به طور کامل نصب شود.

6 – در این مرحله سه قابلیت مهم KasperSky را می توانید فعال یا غیر فعال کنید و بعد از انتخاب گزینه های مورد نظر با کلیک بر روی Apply مراحل را ادامه دهید.

  • قابلیت اول از نصب برنامه های اضافی دیگر در هنگام نصب یک برنامه مشخص جلوگیری می کند.
  • قابلیت شماره 2، بدافزارهای ، ویروس های تبلیغاتی و … را حذف می کند.
  • قابلیت شماره 3 برنامه هایی که میتواند به سیستم شما آسیب برساند و یا دسترسی به اطلاعات شخصی شما را دارد را حذف خواهد کرد.

7 – بعد از اتمام نصب برنامه با کلیک بر روی Done به نصب آنتی ویروس خاتمه دهید.

8 – در این مرحله با انتخاب گزینه Continue میتوانید وارد تور راهنمای آنتی ویروس شوید و روش استفاده از آن را بیاموزید و یا با کلیک بر روی Skip از این مرحله عبور کنید.

9 – در مرحله آخر کلید لایسنسی را از مرحله فعالسازی بدست آورده اید را در کادر مشخص شده وارد کنید و با انتخاب گزینه Activate آنتی ویروس خود را اکتیو کنید.

آنتی ویروس شما نصب شده و حالا می توانید به مدت یک سال امنیت سیستم خود را تضمین شده ببینید!